Kilka podstawowych informacji jak powinien być przygotowany otwór do montażu bramy garażowej segmentowej:

  • ściana wraz z nadprożem musi być wymurowana w pionie i otynkowana jako jedna płaszczyzna, bez odchyłek, nadproże nie może być wybrzuszone ani wklęsłe
  • cały garaż powinien być otynkowany, zapobiegnie to ewentualnym zabrudzeniom i uszkodzeniom bramy przy wykonywaniu tynków po montażu bramy
  • przed otynkowaniem należy wykonać instalację elektryczną – gniazdo 230 V do zasilania automatu, lokalizacja na środku otworu garażowego, w odległości około 300 do 350 cm od ściany zewnętrznej, przy fotokomórkach przewody 4*0,5 mm od napędu do ościeży 30 cm nad gotową posadzką
  • posadzka w części styku z bramą musi być wykonana w poziom